Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu TIK i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi dla 2 przedszkoli gminy Wrocław – w podziale na 2 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 10 marca 2021r. do godziny 1000.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

30213100-6 (komputer przenośny)
30213200 -7 (komputer tablet)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
32322000-6 (urządzenia multimedialne)
38652100-1 (projektor)
32413100-2 (rutery sieciowe)

UWAGA (05.03.2021):

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (05.03.2021)” i zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I (BZP – 05.03.2021”), w konsekwencji których zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 15 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 15.03.2021, godz. 13.00)

UWAGA (10.03.2021) – ZMIANA TERMINU:

Zamawiający informuje, że dokonał – w związku z zadanymi pytaniami – zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana swz (10.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (BZP – 10.03.2021”).
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający udostępnia dla Zadania 1 poprawione załączniki, tj.:

  1. „Załącznik nr 1 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 1  (poprawiony – 10.03.2021)”;
  2. „Arkusz szczegółowy Zadanie 1 (poprawiony – 10.03.2021)”.

Przy składaniu ofert należy korzystać z poprawionych załączników do swz.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 18 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 18.03.2021r., godz. 13.00)

UWAGA (16.03.2021) – ZMIANA TERMINU:

Zamawiający informuje, że dokonał – w związku z zadanymi pytaniami – zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana swz (16.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III (BZP – 16.03.2021”).

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający udostępnia dla Zadania 1 poprawione załączniki, tj.:

  1. „Załącznik nr 1 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 1  (poprawiony – 16.03.2021)”;
  2. „Arkusz szczegółowy Zadanie 1 (poprawiony – 16.03.2021)”.

Przy składaniu ofert należy korzystać z poprawionych załączników do swz.
Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert dla obu Zadań:
ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 23.03.2021r., godz. 13.00)

UWAGA (22.03.2021) – ZMIANA TERMINU:

Zamawiający informuje, że dokonał – w związku z zadanym pytaniem – zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Wyjaśnienia i zmiana swz (22.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV (BZP – 22.03.2021”).
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający udostępnia dla Zadania 1 poprawione załączniki, tj.:

  1. „Zał. 1 – Arkusz kalkulacyjny Zad. 1  (popr. – 22.03.2021)”;
  2. „Arkusz szczegółowy Zad. 1 (popr. – 22.03.2021)”.

Przy składaniu ofert należy korzystać z poprawionych załączników do swz.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert dla obu Zadań:
ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 30 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 30.03.2021r., godz. 13.00)