Ostatnia modyfikacja: 2 grudnia 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery stacjonarne wraz z monitorem i oprogramowaniem (16 sztuk).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 30 listopada 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
30200000-1 (urządzenia komputerowe)