Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu symulacyjnego wraz z narzędziami edukacyjnymi do wizualizacji środowiska pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem ruchu kolejowego wraz z dostawą sprzętu – w podziale na 2 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 05 maja 2021r. do godziny 1000.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
34150000-3 (symulatory)
30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30231300-0 (monitory ekranowe)
39000000-2 (meble)
39113100-8 (fotele)
39121100-7 (biurka)
30237200-1 (akcesoria komputerowe)
30237400–3 (akcesoria do wprowadzania danych)