Ostatnia modyfikacja: 11 października 2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń  w formie warsztatów eksperckich dla nauczycieli szkół podstawowych  i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica   w podziale na 6 zadań.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 20 października 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
80 00 0000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80 40 0000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych i inne