Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oprogramowania graficznego i punktów dostępowych do sieci Wi-Fi  w podziale na 2 zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
39162100-6 (pomoce dydaktyczne)
48322000-1 (pakiety oprogramowania graficznego)
32413100-2 (rutery sieciowe)