Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i realizacji szkolenia w formie praktycznego warsztatu dla maksymalnie 20 nauczycieli doradców zawodowych szkół podstawowych  i ponadpodstawowych gminy Wrocław i gminy Czernica z wykorzystaniem narzędzia The Coaching Maps.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 16 listopada 2021r. do godziny 900.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
80 00 0000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80 40 0000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych i inne