Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego i sprzętu multimedialnego – w podziale na 9 zadań.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2021r. do godziny 1000.
Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:
30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30213100-6 (komputer przenośny)
48210000-3 (Pakiety oprogramowania dla sieci)
30232120-1 (drukarki igłowe)
30232150-0 (drukarki atramentowe)
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
32420000-3 (urządzenia sieciowe)
30237000-9 (części, akcesoria i wyroby do komputerów)
32322000-6 (urządzenia multimedialne)
38652100-1 (projektor)
30232100-5 (drukarki i plotery)


UWAGA (16.03.2021) – ZMIANA TERMINU:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „Zmiana swz (16.03.2021)” oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie I (BZP – 16.03.2021”).

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24 marca 2021r. do godziny 1000 (otwarcie ofert: 24.03.2021r., godz. 13.00)