Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2020

Drodzy uczniowie,

Uprzejmie informujemy o wznowieniu kursu „Obsługa wózków widłowych”. Do zrealizowania pozostało 31 godz. z czego 16 godz. to zajęcia teoretyczne a 15 godz. to zajęcia praktyczne.

Pracownicy Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK uzgodnią indywidualnie z każdym z uczniów dogodny termin realizacji zajęć. Pierwsze zajęcia odbędą się 22.06.2020 r.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się  wirusa COVID-19 na terenie Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK zostały wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia i obostrzenia, by współpraca nie stwarzała zagrożenia dla żadnej ze stron biorących udział w zajęciach.

  • W czasie obsługi klienta obsługa ośrodka wyposażona jest w przyłbice, przy biurkach wyznaczone zostały strefy zachowania bezpiecznej odległości, pracownicy wyposażeni są dodatkowo w maseczki – kiedy praca wymaga przemieszczenia się poza strefę bezpieczeństwa
  • Zajęcia teoretyczne przeprowadzane w dużej (uprzednio wywietrzonej, odkażonej) sali 70m2, podczas zajęć teoretycznych maksymalnie możne przebywać 6 uczestników szkolenia, każdy z uczestników musi posiadać przed, po oraz podczas zajęć i przerwy,  maseczkę/zakryty nos i usta. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć teoretycznych, praktycznych oraz przerw będą zachowywać między sobą odległość ok. 2m. Każdy z uczestników zajmuje indywidualny stolik w sali wykładowej.
  • Zajęcia praktyczne przeprowadzane maksymalnie dla 4 osób jednocześnie – obowiązek zakrytych ust i nosa oraz posiadania rękawiczek, stosowania płynu do dezynfekcji (zapewnionego przez ośrodek)
  • Dbamy o nasze wspólne dobro, jeśli ktoś czuje się źle, odczuwa objawy przeziębienia – pozostaje w domu. Jeśli pracownik ośrodka zauważy niepokojące objawy u kursanta ma obowiązek nie „oddelegowanie” uczestnika do opuszczenia ośrodka.

Uprzejmie proszę wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach o zapoznanie się z Regulaminem obowiązującym na terenie Ośrodka Kształcenia Kursowego 2XTAK.