Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2019

Drodzy uczniowie! Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w projekcie Manufaktura Fachowców!
Znamy już wyniki rekrutacji do I edycji projektu.
Listy rankingowe są dostępne u Liderów Szkolnych, a uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani także drogą mailową o dalszych krokach.
Bardzo prosimy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o złożenie do dn. 29.03.2019 włącznie dokumentów warunkujących udział w projekcie, tj.:

· Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
· Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
· Zał. 4 Klauzula informacyjna

Dokumenty dostępne są na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/rekrutacja/rekrutacja-uczniowie