Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2019

Drodzy uczniowie! Przypominamy o rozpoczynającym się dn. 4.06.2019 kursie Obsługa wózków widłowych. Wykonawcą kursu jest Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK https://2xtak.pl/  Miejsce realizacji kursu to ul. Macieja Miechowity 2, Wrocław.

Kurs trwa 67 godzin edukacyjnych. Harmonogram jego realizacji dostępny jest na stronie http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/manufaktury_fachowcow/harmonogramy/kursy-zawodowe-uczniowie 

Po zakończonym kursie przewidziany jest egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnik otrzyma imienną legitymację UDT, uprawniającą go do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

Wszystkich uczniów, biorących udział w kursie zapraszamy do Naszego biura celem podpisania umowy na kursy.