Ostatnia modyfikacja: 2 lipca 2019

Uprzejmie informujemy, iż egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z proj. Manufaktura Fachowców odbędzie się dn. 22.07.2019 o godz. 8:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Przed przystąpieniem do egzaminu Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK zaprasza na zajęcia powtórkowe wszystkich uczniów biorących udział w kursie w terminach:

17.07.2019 godz. 12:00 – 14:00 zajęcia teoretyczne
18.07.2019 godz. 12:00 – 14:00 zajęcia teoretyczne
19.07.2019 godz. 12:00 – 14:00 zajęcia praktyczne
Zalecany jest udział w każdych zajęciach powtórkowych.

Proszę o przyniesienie dokumentu tożsamości w dniu egzaminu.