Ostatnia modyfikacja: 8 września 2020

Drodzy Uczniowie Technikum Nr 15,

W związku z tegoroczną wyjątkowo trudną sytuacją stażową wywołaną pandemią koronawirusa, chcemy w szczególny sposób podziękować wszystkim pracodawcom za wzięcie udziału w projekcie i organizację staży dla uczniów.

Zainspirowani fantastyczną grafiką, którą jeden z naszych pracodawców otrzymał od stażystów z Technikum nr 15, przygotowaliśmy konkurs z nagrodami, który kierujemy do stażystów w projekcie „Od stażysty do specjalisty” oraz „Manufaktura fachowców” (edycja II) będących uczniami Technikum nr 15.

Zadanie konkursowe polega na graficznym opracowaniu wzoru podziękowania dla pracodawców za zorganizowany staż. Pamiętajcie, że staże odbywały się w różnych branżach (informatyczna, motoryzacyjna, mech atroniczno-elektroniczna, transportowo-spedycyjno-logistyczna, turystyczno-gastronomiczna, poligraficzna).

 Nasze wymagania to:

– praca wykonana w programie Adobe Photoshop

– format A4

– konieczność umieszczenia logotypu projektu „Od stażysty do specjalisty” lub „Manufaktura fachowców” (do pobrania poniżej)

konieczność umieszczenia logotypów unijnych oraz logotypu Centrum Kształcenia Zawodowego (do pobrania poniżej)

– konieczność zaplanowania miejsca na podpisy Dyrektora CKZ oraz Kierownika projektu

– konieczność umieszczenia poniższej treści:

Podziękowanie dla firmy … za współpracę przy organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu „…” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach RPO WD działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy … uczestnicy projektu zdobyli doświadczenie w realizacji zadań zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia.

Prace należy przesłać w formacie .pdf* na adres eniedbalka@ckz.edu.pl

Termin nadsyłania prac upływa 20.09.2020 r. o godz. 15:00.

Liczymy na Waszą kreatywność! Atrakcyjna nagroda  – karta podarunkowa na kwotę 200 zł do wykorzystania w sklepie X-COM – czeka na autora pracy, która nas zachwyci najbardziej

*autor zwycięskiej pracy zostanie poproszony o przesłanie do Nas także wersji edytowalnej. Laureat konkursu przekaże prawa autorskie do projektu co zostanie uregulowane stosowną umową.

Logotypy do pobrania: