Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2020

Dnia 25.02.2020 zorganizowane zostało spotkanie pn. „Bliżej Zawodu” w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej z przedstawicielami firmy WABCO. Uczestnikami spotkania byli uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik, technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych z klas 3 i 4.