ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Rozpoczynamy rekrutację do I edycji projektu „Czas zawodowców”

Ruszamy z rekrutacją do I cyklu projektu „Czas zawodowców” – jesteś uczniem szkoły objętej projektem?*– kształcisz się na jednym z wymienionych kierunków, wpisujących się w DSI2030 tj. technik automatyk, technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska lub na jednym z kierunków nie wpisujących się w DSI2030 tj. technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik ortopeda, technik optyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik analityk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik transportu kolejowego, kucharz? – w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia będziesz osobą w wieku 15-20 lat? – nie jesteś uczniem/uczennicą ostatniej klasy technikum (dotyczy uczniów, wybierających jako formę wsparcia staże uczniowskie) A dodatkowo: – Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna?– chcesz podnieść swoje kwalifikacje?– zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego?– chcesz „dorobić” do kieszonkowego? Projekt „Czas zawodowców” jest stworzony dla Ciebie! Jeszcze dziś wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Rekrutacja-Uczniowie) i czekaj na wyniki rekrutacji! Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie projektu oraz u Lidera szkolnego. UWAGA: Rekrutacja trwa od 8.02.2024 i trwa do 18.02.2024 włącznie! *  Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 15, Technikum nr 18, Technikum nr 19, Branżowa szkoła I stopnia nr 2 i Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3, Branżowa szkoła I stopnia nr 9…

Rozpoczęcie kursu „Uprawnienia SEP 1kV”

Rozpoczynamy kurs „Uprawnienia SEP 1kV”. Kurs zrealizowany zostanie przez Ośrodek Szkolenia przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Wrocławski, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław. Po państwa licznych uwagach wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi: – zajęcia będą odbywały się wyłącznie w poniedziałki od godz. 17:45 – rozpoczęcie kursu przewidziane jest na 4.04.2022 r. – w związku z faktem, iż dużą grupę uczestników stanowią maturzyści, kurs zostanie zawieszony na czas trwania matur (4-20.05) i będzie kontynuowany po maturach (od 23.05) Jednocześnie informuję, że uczestnikami kursu będą uczniowie Elektronicznych Zakładów Naukowych oraz Zespołu Szkół Logistycznych (sumarycznie 15 os.). Przed przystąpieniem do udziału w kursie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania: deklaracji uczestnictwa w projekcie umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym UWAGA: bardzo proszę pierwszego dnia kursu tj. 4.04.2022 stawić się punktualnie o godz. 17:45 w Ośrodku Szkolenia przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Wrocławski, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław – sala wykładowa 220 w budynku NOT-u w celu podpisania ww. dokumentów. Proszę o zabranie ze sobą dowodów osobistych. WAŻNE: uczniowie, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym nie będą mogli przystąpić do udziału w kursie. Przypominamy, że kurs „Uprawnienia SEP 1kV” trwa 28 godz. edukacyjnych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego udziału w kursie i przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną, po zdaniu którego uzyskają świadectwo potwierdzające nabycie kwalifikacji (uprawnienia elektryczne G1).

Rozpoczynamy kurs „Obsługa wózków widłowych”

Drodzy uczniowie – uczestnicy projektu „Bliżej zawodu”, Informujemy, że kurs „Obsługa wózków widłowych” na który zostaliście zakwalifikowani w ramach II edycji projektu „Bliżej zawodu” rozpocznie się dn. 28.03.2022 o godz. 16:30 Szczegółowy harmonogram kursu jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ckz.edu.pl w zakładce Projekty unijne. Przed przystąpieniem do udziału w kursie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do podpisania: deklaracji uczestnictwa w projekcie umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym WAŻNE: z przyczyn organizacyjnych uczniowie zostaną podzieleni na dwie grupy na czas realizacji zajęć praktycznych. Pierwszego dnia kursu będą zbierane zapisy do odpowiedniej grupy. UWAGA: bardzo proszę pierwszego dnia kursu tj. 28.03.2022 stawić się punktualnie o godz. 16:30 w firmie DANTON – Szkolenia Operatorów przy ul. Lotniczej 100 w celu podpisania ww. dokumentów. Proszę o zabranie ze sobą dowodów osobistych. WAŻNE: uczniowie, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym nie będą mogli przystąpić do udziału w kursie. Przypominamy, że kurs „Obsługa wózków widłowych” trwa 42 godz. edukacyjne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu kursu przystąpią do egzaminu zewnętrznego przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają legitymację UDT potwierdzającą nabycie kwalifikacji oraz umożliwiającą podjęcie pracy w charakterze operatora wózka widłowego.

CKZ © 2024
Skip to content