ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Rekrutacja do I edycji projektu “Bliżej zawodu”

Wkrótce rozpoczynamy rekrutację do I edycji projektu „Bliżej zawodu”! Chcesz wziąć udział w projekcie? Sprawdź, czy spełniasz niezbędne kryteria: jesteś osobą bierną zawodowo tzn. uczniem, który uczy się w systemie dziennym? jesteś uczniem szkoły biorącej udział w projekcie*? kształcisz się w jednej z kluczowych dla Dolnego Śląska branż w jednym z wymienionych obszarów kształcenia: motoryzacyjny, elektryczno-energetyczny, mechatroniczno-elektroniczny, budowlany, transportowo-spedycyjno-logistyczny, informatyczny, turystyczno-gastronomiczny, usługowy (fryzjerstwo, poligrafia, ortopedia) ? w chwili przystąpienia do stażu/praktyki zawodowej lub kursu kwalifikacyjnego będziesz w wieku 15-22 lata? Ponadto, jeśli Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna, chcesz podnieść swoje kwalifikacje, zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego a dodatkowo chciałbyś “dorobić” do kieszonkowego – projekt “Bliżej zawodu” stworzony jest właśnie dla Ciebie! W ramach naszego projektu oferujemy płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u lokalnych przedsiębiorców oraz kursy kwalifikacyjne – Uprawnienia SEP 1kV oraz Obsługa wózków widłowych. Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce O projekcie oraz u nauczyciela Twojej szkoły pełniącego funkcję Lidera szkolnego w projekcie “Bliżej zawodu”. UWAGA: Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1.02.2021 i potrwa do 10.02.2021 włącznie! Szczegółowe informacje nt. rekrutacji wraz z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdziesz w zakładce Rekrutacja – uczniowie. *Technikum Nr 15, Technikum nr 2 i Branżowa szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, Technikum nr 9 i Branżowa szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 16 w Zespole Szkół Nr 3, Technikum nr 12 i Branżowa szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych, Technikum nr…

Rekrutacja do I edycji projektu

Rekrutacja do I edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 1 lutego 2021, a zakończy 10 lutego 2021. Edycję I zaplanowano dla 126 uczniów, edycję II zaplanowano dla 136 uczniów. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych czynnikami obiektywnymi, liczba uczniów w każdej edycji może ulec zmianie. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 262 uczniów (w tym 210 w stażach/praktykach zawodowych i 52 w kursach kwalifikacyjnych). Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą kurs kwalifikacyjny. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za: – płeć (żeńska) (+5 pkt w przypadku kobiet wybierających staż; +10 pkt. w przypadku kobiet wybierających kurs) – niepełnosprawność (+5 pkt.) – zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.) W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. Przebieg rekrutacji do I edycji projektu: udostępnienie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumentów rekrutacyjnych na stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół objętych projektem złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia (staż/praktyka zawodowa lub kurs kwalifikacyjny) w terminie 1-10.02.2021. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie…

Rekrutacja do II edycji projektu

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 20 stycznia 2021, a zakończy 29 stycznia 2021. Edycję II zaplanowano dla 136 uczniów (w tym 136 będzie uczestniczyło w stażach/praktykach zawodowych i 30 w stażach/praktykach zawodowych i kursach języka angielskiego branżowego). Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz kurs języka angielskiego branżowego. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za: – płeć (żeńska) (+5 pkt) – niepełnosprawność (+5 pkt.) – zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.) W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. Trzecia część formularza zgłoszeniowego dotyczy wyłącznie uczniów, którzy oprócz stażu/praktyki zawodowej, jako dodatkową formę wsparcia wybrali kurs branżowego języka angielskiego. Część trzecia ma charakter otwarty. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 12 pkt. Przebieg rekrutacji do II edycji projektu: udostępnienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na uniwersalnie dostępnej stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, w tym informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia w terminie 20-29.01.2021.W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego…

Rozpoczęcie rekrutacji do II edycji projektu “Od stażysty do specjalisty”

Wkrótce ruszamy z rekrutacją do II edycji projektu „Od stażysty do specjalisty” – masz 15-24 lata?– jesteś uczniem szkoły objętej projektem?*– kształcisz się w jednym z obszarów kształcenia (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego): mechaniczny i górniczo-hutniczy, elektryczno-energetyczny, budowlany, administracyjno-usługowy, turystyczno-gastronomiczny A dodatkowo: – Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna?– chcesz podnieść swoje kwalifikacje?– zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego?– chcesz „dorobić” do kieszonkowego? Projekt „Od stażysty do specjalisty” jest stworzony dla Ciebie! Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na naszej stronie internetowej stronie oraz u Lidera szkolnego. UWAGA: Rekrutacja rozpocznie się 20.01.2021 i potrwa do 29.01.2021 włącznie! *  Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 2 i Branżowa szkoła I st. nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, Technikum nr 9 i Branżowa szkoła I st. nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 16 w Zespole Szkół Nr 3, Technikum nr 12 i Branżowa szkoła I st. nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych, Technikum Nr 15

CKZ © 2021
Skip to content