Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

ŚWIADCZENIE UTRZYMANIA I SERWISU GWARANCYJNEGO WROCŁAWSKIEGO SYSTEMU BIBLIOTEK SZKOLNYCH
CPV 48.16.00.00-7, 72.26.00.00-5

Oferty winny być złożone do dnia 02.08.2019 r. do godz. 12:00.