Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2020

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu TIK w 41 szkołach w podziale na 3 zadania, w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

 

KODY CPV (przedmiot główny): 30213100-6, 32322000-6.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty powinny być złożone do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10:00 (w sposób wskazany w siwz).
 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 17.10.2019 r., dokonuje zmiany:

– treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
– Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 1 _zmiana z dnia 17.10.2019r.,
– Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 2 _zmiana z dnia 17.10.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

 

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 22.10.2019 r., dokonuje zmiany:

– treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
– Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 1 _po odpowiedziach z dnia 22.10.2019r.
– Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 2 _po odpowiedziach z dnia 22.10.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .
Nowy termin składania ofert:  do dnia 07.11.2019 r. do godz. 10:00.


UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 29.10.2019 r., dokonuje zmiany:

– treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
– Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 1 _po odpowiedziach z dnia 29.10.2019 r.
– Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 2 _po odpowiedziach z dnia 29.10.2019 r.
– Załącznika nr 6 do SIWZ_TIK _zad 3 _po odpowiedziach z dnia 29.10.2019 r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .
Nowy termin składania ofert: do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00.


UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 06.11.2019 r., dokonuje zmiany:

– treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
– Załącznika nr 6 do SIWZ TIK zad 1 po odpowiedziach 06.11.2019r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:


Nowy termin składania ofert: do dnia 22.11.2019 r. do godz. 10:00.