Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

WYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „MANUFAKTURA FACHOWCÓW. NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA WE WROCŁAWSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 01.12.2018 DO 30.11.2020