Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 5 zadań:

1) Zadanie 1 – Komputery stacjonarne z monitorem i oprogramowaniem (9 sztuk)
2) Zadanie 2 – Drukarka kolorowa (1 sztuka)
3) Zadanie 3 – Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)
4) Zadanie 4 – Komputer przenośny typu notebook (3 sztuki)
5) Zadanie 5 – Projektor (2 sztuki)

KODY CPV (przedmiot główny):

30213000-8 (komputery biurkowe)
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
30213100-6 (komputery przenośne)
38652100-1 (projektor)
30231300-0 (monitory ekranowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadch określonych w ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w następujących terminach:

1) dla Zadania nr 1 – do dnia 04 listopada 2019r., do godziny 1000
2) dla Zadania nr 2, 3, 4, 5 – do dnia 02 października 2019r., do godziny 1000