Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 3 zadania:

1) Zadanie 1 – Drukarka kolorowa (1 sztuka)
2) Zadanie 2 – Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)
3) Zadanie 3 – Projektor (2 sztuki)

KODY CPV (przedmiot główny): 30191000-4
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)
38652100-1 (projektor)

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadch określonych w ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 18 października 2019r.,  do godziny 1000