Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 3 zadania:

1) Zadanie 1 – Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem (2 sztuki)
2) Zadanie 2 – Drukarka laserowa (2 sztuki)
3) Zadanie 3 – Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)

KODY CPV:

30200000-1 (sprzęt komputerowy)
30232110-8 (drukarki laserowe)
30121200-5 (urządzenie fotokopiujące)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w siwz) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 06 listopada 2019r. do godziny 1000.