Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:

Realizacja usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli, uczestniczących w projekcie pn.: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…),

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godz. 12:30.
Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

UWAGA:
Zamawiający przesuwa termin szacowania wartości zamówienia na dzień 10.09.2019 do godz. 13:00