Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:
Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach realizacji projektu pn.: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…), zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 13.11.2019 r.
Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.