Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie:

„Dostawa i montaż sprzętu TIK do 41 szkół na terenie gminy Wrocław i gminy Czernica”, realizowanego w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)”

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: kwolicka@ckp.pl
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 13.08.2019r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym załącznik nr 2, 2A, 2B do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.