Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Dostawa i montaż Magicznego Dywanu w Szkole podstawowej nr 67 (ZSP nr 13) we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka …”,

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 10:00.