Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Usługa polegająca na wyborze 7 opiekunów szkół podstawowych w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 05.07.2019 do godz. 10:00.; w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: kwolicka@ckp.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a (budynek A – I piętro, pok. 112),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do czynnego uczestniczenia w procedurze szacowania.”