Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021; w podziale na dwa zadania.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 13:00.