Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Usługa polegająca na wyłonieniu Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie pn.: „Matematyczne eksperymenty ,,,”

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2019. do godz. 13:30.