Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji internetowej, w ramach projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 12:00.