Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
Usługa polegająca na wyborze 1 opiekuna szkoły podstawowej w projekcie pn.:„Interdyscyplinarna siódemka …”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 11:30.