Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Przeprowadzenie szkoleń z wykorzystania Magicznego dywanu w pracy z dziećmi z klas I-III w ramach w projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka …”

Zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 11:00.