ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach realizacji projektu pn.: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…), zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1) za pomocą poczty elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 13.11.2019 r.Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:Dostawa pomocy dydaktycznych, narządzi i oprogramowania, dla szkół podstawowych w ramach projektu w projekcie pn.: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…) zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1) za pomocą poczty elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12:30. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto. UWAGA:Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 27.09.2019 do godz. 13:00 UWAGA:Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 30.09.2019

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie: Realizacja usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli, uczestniczących w projekcie pn.: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…), zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1) za pomocą poczty elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godz. 12:30.Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto. UWAGA:Zamawiający przesuwa termin szacowania wartości zamówienia na dzień 10.09.2019 do godz. 13:00

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie: „Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych i matematyki dla szkół na terenie gminy Wrocław i gminy Czernica”, realizowanego w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)” zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1) za pomocą poczty elektronicznej: kwolicka@ckp.pl2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 29.08.2019r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym załącznik nr 2A-2F do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto. UWAGAZamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 06.09.2019 r. UWAGA: Zamawiający ponownie przesuwa termin szacowania wartości zamówienia na dzień 10.09.2019 do godz. 12:30  

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie: „Dostawa i montaż sprzętu TIK do 41 szkół na terenie gminy Wrocław i gminy Czernica”, realizowanego w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)” zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników. Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1) za pomocą poczty elektronicznej: kwolicka@ckp.pl2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112) Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 13.08.2019r. na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym załącznik nr 2, 2A, 2B do niniejszego zaproszenia. Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

CKZ © 2024
Skip to content