Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego, przedmiotem którego będzie:
Dostawa pomocy dydaktycznych, narządzi i oprogramowania, dla szkół podstawowych w ramach projektu w projekcie pn.: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)

zwracamy się z zaproszeniem do potencjalnych Wykonawców o dokonanie oszacowania wartości przedmiotowego zamówienia z wykorzystaniem informacji z załączników.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

1) za pomocą poczty elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godz. 12:30.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.

UWAGA:
Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 27.09.2019 do godz. 13:00

UWAGA:
Zamawiający przedłuża termin szacowania wartości zamówienia do dnia 30.09.2019