Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
 
Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego oraz modyfikacji systemu Platforma Edukacyjna
 
zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.
 
Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 18.01.2019 do godz. 10:00.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
 
1) w formie elektronicznej: aszulgin@ckp.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)
 
Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.