Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:

Usługa cateringowa o nazwie: zapewnienie uczestnikom spotkania, przerwy kawowej, w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 10 września 2018r. do godz. 14:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.