Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie:
 
Dostawa sprzętu do terapii Biofeedback (z nakładką HEG) wraz ze szkoleniem dla 4 osób
w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.
 
Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 18 lipca 2018r. do godz. 11:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).
Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.