Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
organizacja wyjazdu i udział w zajęciach dla 1008 uczniów oraz 112 opiekunów w projekcie pn.:„Interdyscyplinarna siódemka …”
zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2018. do godz. 13:30.