Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:
Dostawa placu zabaw wyposażonego w minimum: dwie wieże, dwie ślizgawki i ściankę wspinaczkową

w ramach realizacji projektu pn.: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy przesłać w  terminie do dnia 16 stycznia 2018r. do godz. 12:30.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.