Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: dostawa 4 sztuk zestawów EEG Biofeedback w ramach projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)” na rzecz 3 przedszkoli z Gminy Kobierzyce (Przedszkola Samorządowego w Wysokiej, Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim) oraz Przedszkola Integracyjnego nr 68 we Wrocławiu

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników.
Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 1.03.2018 do godz. 12:30.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A)

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.