Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie: usługa polegająca przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w projekcie pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier …” w zakresie:

1) Usługa – doskonalenie zawodowe nauczycieli biorących udział w projekcie,
2) Dostawa – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przedszkoli objętych projektem

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.

Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 23 marca 2018r. do godz. 13:30.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.