Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

Wybór 2 opiekunów szkół podstawowych do wsparcia merytorycznego nauczycieli matematyki, uczniów i rodziców, w podziale na 2 zadania w projekcie „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 07 marca 2018 r. do godz. 14:00 na adres e-mail: kzietek@ckp.pl