Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecony zostanie:

1) zaprojektowanie, wydruk i dostawa 45 tablic informacyjnych/pamiątkowych,
2) zaprojektowanie, wydruk i dostawa 300 szt. plakatów w formacie A 2,
3) zaprojektowanie, wydruk i dostawa naklejek na sprzęt zakupiony w projekcie – 200 szt. arkuszy format A 4

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika.

Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

w terminie do dnia 19 kwietnia 2018r. do godz. 12:30.