Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie: Dostawa rolet wraz z montażem w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, do trzech jednostek oświaty tj.:

1) Przedszkola Nr 109 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 80a,
2) Przedszkola Nr 20 (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 20) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karpnickiej 2,
3) Przedszkola nr 29 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6), ul. Kurpiów 28, 52-214 Wrocław.

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia.
Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 11 maja 2018r. do godz. 11:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A).

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.