Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:

1) zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej w pracowniach komputerowych,
2) dostawa, zamontowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego, na rzecz 6 wrocławskich jednostek oświaty, które uczestniczą w realizacji projektu pn.: „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”

zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. prac z wykorzystaniem informacji z załączników.

Informację zwrotną prosimy przesłać do dnia 15 marca 2018 r. do godz. 13:00; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),

Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.