ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie:organizacja wyjazdu i udział w zajęciach dla 1008 uczniów oraz 112 opiekunów w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka …”zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A), Szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2018. do godz. 13:30

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie: Dostawa sprzętu TIK oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. usługi z wykorzystaniem informacji z załącznika. Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl   2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A), w terminie do dnia 26 listopada 2018r. do godz. 13:30.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie: Dostawa pomocy dydaktycznych w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawz wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl 2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A),3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 28 września 2018r. do godz. 12:30.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie: Dostawa mebli w ramach realizacji projektu pn.:Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” na rzecz sześciu wrocławskich jednostek oświaty,zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o podanie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy ww. dostawy z wykorzystaniem informacji z załączników. Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 27 września 2018r. do godz. 12:30.; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A). Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zaplanowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie wyłonienie Wykonawcy, któremu zlecona zostanie: Usługa cateringowa o nazwie: zapewnienie uczestnikom spotkania, przerwy kawowej, w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, zwracamy się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia. Informację zwrotną prosimy przesłać w terminie do dnia 10 września 2018r. do godz. 14:30; w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: 1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, (I piętro, pok. 112, budynek A). Zapraszamy wszystkich Wykonawców, do czynnego uczestniczenia w procedowanym zamówieniu publicznym.

CKZ © 2024
Skip to content