Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2022

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na świadczeniu utrzymania i serwisu gwarancyjnego Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych oraz Oprogramowania Narzędziowego w Okresie Gwarancyjny przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (umowa obowiązywać będzie od 01.09.2022r.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 27.05.2022 r. na „Formularzu szacowania” – załącznik nr 2

„UWAGA:

Zamawiający informuje, że przesuwa termin na złożenie szacowania wartości zamówienia.

Termin zmieniony:
Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie nie później niż do dnia 03.06.2022r. – na „Formularzu szacowania” (załącznik nr 2)”