Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia 2022

Gmina Wrocław, działając poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław, zaprasza potencjalnych wykonawców do dokonania oszacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do serwisu internetowego zawierającego materiały edukacyjne audiowizualne oraz materiały dodatkowe w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych przez nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław wraz z usługami towarzyszącymi, których celem są działania informacyjno-promocyjne i wdrożeniowe (w podziale na 2 zadania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 04.02.2022 r. na „Formularzu szacowania” – załącznik nr 2