ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

9/TP/CKZ/2022 – Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław – w podziale na 6 zadań (tryb podstawowy – postępowanie krajowe)

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl) (link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-955a5eb6-6a32-11ed-abdb-a69c1593877c; numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00452978/01) Na Platformie e-zamówienia zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).

8/TP/CKZ/2022 – Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław – w podziale na 6 zadań (tryb podstawowy – postępowanie krajowe)

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl), pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-98a4a83f-5ce4-11ed-9171-f6b7c7d59353    (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).

7/TP/J/2022 – Dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych laptopów dla dwóch szkół – w podziale na 2 zadania (tryb podstawowy – postępowanie krajowe)

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl), pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-38fda780-4b8e-11ed-9171-f6b7c7d59353  (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).

6/PN/CKZ/2022 – Usługa świadczenia Utrzymania i Serwisu Gwarancyjnego Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych oraz Oprogramowania Narzędziowego w Okresie Gwarancyjnym (przetarg nieograniczony – procedura unijna)

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/428b6cd4-6288-43b2-a610-b91554344185  (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).”

„5/TP/J/2022 – Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia placów zabaw w 2 przedszkolach Gminy Wrocław – 2 zadania (art. 275 pkt 2 Pzp)

„Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b685f39-27cf-4843-9abd-d0aa87946316  (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).”

CKZ © 2024
Skip to content