Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2022

„Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d628728-d6da-4730-88d7-3ba1f153cadf

 (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).”