Ostatnia modyfikacja: 6 listopada 2022

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie Platformy e-Zamówienia: (https://ezamowienia.gov.pl), pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-98a4a83f-5ce4-11ed-9171-f6b7c7d59353  

 (tam też zamieszczane będę wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem).