Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2022

Zamawiający informuje, że kompletna dokumentacja dla przedmiotowego zamówienia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na stronie miniportalu, pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e50e9306-b10a-4efa-b284-5beb8077b7ab